Oferta edukacyjna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego obejmuje zajęcia w zoo w cyklu całorocznym. Ze względu na posiadanie ogrzewanych pawilonów lekcje przyrody/ biologii są możliwe do przeprowadzenia w zoo także w okresie jesienno – zimowym. Niezależnie od pory roku poniższa oferta zajęć oferuje spacer po zoo w towarzystwie indywidualnego przewodnika dydaktycznego. Wykorzystywana jest także  sala konferencyjna, w większości do pokazów filmów edukacyjnych i prelekcji multimedialnych wzbogacających wizytę w Zoo.

 Wszystkie formy organizowanych zajęć, imprez masowych czy pomocy dydaktycznych znajdujących się na terenie zoo są gruntownie przygotowywane pod względem merytorycznym i metodologicznym przez pracowników Działu Dydaktycznego przy stałej współpracy z kadrą naukową Katedry Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji Uniwersytetu Łódzkiego. W proponowanych zajęciach bardzo duży nacisk kładziemy na treści związane z głównym problem współczesnej cywilizacji, jakim jest zapewnienie trwałości zasobów przyrody. Edukacja w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt,  z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej, jest podstawowym obowiązkiem każdego, zatwierdzonego przez Ministerstwo Środowiska, ogrodu zoologicznego. Realizacja tego celu jest też jednym z głównych kryteriów przyjęcia Zoo do prestiżowego, Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA) i jego funkcjonowania w obrębie tej organizacji. Nie bez dumy uważamy, że mamy duży udział w kształtowaniu właściwych postaw wobec ochrony przyrody u większości naszych odbiorców.Poprzez użycie emocjonalnego nośnika naszych zajęć terenowych, jakim jest kontakt z żywymi zwierzętami, pomagamy w bezpośrednim zrozumieniu funkcjonowania świata przyrody, a także w złożoności procesów nim rządzących.

Mamy nadzieję, że nasza tegoroczna oferta zainteresuje tak stałych bywalców naszych spotkań, jak i nowych odbiorców. Zapraszamy do nas!

 

 

RODZAJE ZAJĘĆ

 

 

LEKCJE PROGRAMOWE

Zajęcia terenowe w zoo są wspaniałym uzupełnieniem lekcji biologii przeprowadzanych w szkołach. Pracownicy Działu Dydaktycznego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym przybliżają dzieciom i młodzieży zagadnienia biologiczne objęte aktualną podstawą programową, która obowiązuje w przedszkolach oraz szkołach wszystkich poziomów (łącznie z uczelniami).

 

POKAZY ZWIERZĄT W ZOO

Atrakcyjna forma zajęć wykorzystująca spotkania z oswojonymi zwierzętami Działu Dydaktycznego. Podczas takich lekcji przyrody dzieci mają możliwość przyjrzenia się z bliska przedstawicielom niektórych gatunków ssaków, gadów, płazów, czy bezkręgowców. Podczas pokazu zwierząt odpowiadamy dzieciom na wiele pytań i na nurtujące je wątpliwości. Przedstawiamy nieprawdziwe stereotypy myślowe związane z poszczególnymi gatunkami zwierząt. Kontakt z żywymi zwierzętami spotyka się z bardzo emocjonalnym odbiorem słuchaczy, dlatego niektóre elementy pokazów staramy się wplatać w każde zajęcia programowe.

 

 

 

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE NA TERENIE ZOO

Poza oferowanymi zajęciami programowymi, dla wszystkich odbiorców przygotowaliśmy na naszym terenie serię ścieżek dydaktycznych, które są przykładem bardzo atrakcyjnej, interaktywnej edukacji połączonej z rekreacją

Wykorzystując pomysłowe formy pomocy dydaktycznych, poprzez ruch i zabawę zachęcamy naszych małych gości do lepszego poznawania świata zwierząt. Natomiast dla studentów specjalizujących się w dydaktyce biologii, a także dla nauczycieli, ścieżki są szansą na stworzenie autorskich, terenowych  programów edukacyjnych.
 

MINI ZOO W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Wielką popularnością i sympatią uczniów, zwłaszcza najmłodszych, cieszy się mini zoo, dające możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi. Na czterech dużych wybiegach przebywa kilkadziesiąt udomowionych zwierząt działu dydaktycznego: owce, kozy, świnie, kury ozdobne, kaczki i gęsi. To miejsce stworzono z myślą o dzieciach miejskich, które w większości znają te gatunki tylko z podręczników, filmów, czy książek. Na naszym wiejskim podwórku uczniowie mogą zobaczyć je z bliska, nauczyć się rozróżniania poszczególnych gatunków i ras zwierząt; niektóre z nich można pogłaskać, nakarmić, czy nawet przytulić. Pracownicy dydaktyczni opowiadają o ich biologii i ogólnie o procesach udomowienia zwierząt. W tym miejscu zabawa nierozerwalnie wiąże się z edukacją, więc jest to obowiązkowe miejsce do zwiedzania dla wszystkich grup szkolnych.

 

 

WARSZTATY EKOLOGICZNE

Zajęcia realizowane są w zoo (w terenie i w sali konferencyjnej). Mogą być częścią cyklicznych spotkań, lub stanowić odrębny temat lekcji przyrody/biologii. Przygotowane są z myślą o przedszkolakach, uczniach wszystkich poziomów szkół i studentach.

 

 

 

MASOWE IMPREZY EDUKACYJNE

Na terenie zoo odbywają się cykliczne imprezy masowe, najczęściej o charakterze pikników rodzinnych. Każda z nich ma przesłanie edukacyjne i ma na celu zapoznanie zwiedzających z tematem tytułowym. Wykaz imprez przewidzianych na rok bieżący prezentujemy na stronie zoo w zakładce IMPREZY.