CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MARCA 2017

 

(Podstawa prawna: Uchwała nr 4 Zarządu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi

Sp. z o. o.  z dn. 23.02.2017)

 

 

Rodzaj biletu

Ceny obowiązujące w sezonie wiosenno – letnim (22.03 – 31.10)

Ceny obowiązujące w sezonie jesienno – zimowym (01.11 – 21.03)

Bilet normalny

15 zł

11 zł

Bilet ulgowy

8 zł

5 zł

Bilet rodzinny (2 dorosłych i max. 2 dzieci)

35 zł

25 zł

Imienna roczna karta wstępu - normalna

100 zł

Imienna roczna karta wstępu - ulgowa

55 zł

Usługa dydaktyczna dla grup zorganizowanych (max. 25 osób) – oprowadzanie po ogrodzie wraz z prelekcją edukacyjną

200 zł + koszt biletów dla uczestników

150 zł + koszt biletów dla uczestników

Prelekcja edukacyjna wraz z pokazem zwierząt na terenie ogrodu

250 zł + koszt biletów dla uczestników

200 zł + koszt biletów dla uczestników

Prelekcja edukacyjna wraz z pokazem zwierząt poza terenem ogrodu (max. 35 osób)

 

400 zł

 

300 zł

 

 

1. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, które ukończyły 3 rok życia, młodzieży szkolnej, studentom, emerytom i rencistom oraz posiadaczom Miejskiej Karty Seniora 60+, osobom niepełnosprawnym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lekkim bądź umiarkowanym wraz z opiekunem.

 

2. Do nabycia biletu ulgowego uprawniają: legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja osoby niepełnosprawnej (lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz Miejska Karta Seniora 60+.

 

3. Bezpłatny wstęp przysługuje dzieciom do ukończenia 3 roku życia, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (do ukończenia 16 roku życia) wraz z opiekunem, osobom niepełnosprawnym posiadającym znaczny stopień niepełnosprawności wraz z opiekunem, inwalidom wojennym i wojskowym, przewodnikom i pilotom turystycznym wprowadzającym grupę przynajmniej dziesięcioosobową oraz opiekunom grup szkolnych liczących 10 osób (na każde 10 osób przypada 1 opiekun).

 

4. Z bezpłatnego wejścia mogą skorzystać osoby posiadające: legitymację osoby niepełnosprawnej do ukończenia 16 roku życia lub orzeczenie stwierdzające tą niepełnosprawność, legitymację osoby niepełnosprawnej z zaznaczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, legitymację kombatanta lub inne dokumenty uprawniające do zwolnienia z opłaty.

 

5. Posiadacze Łódzkiej Karty Dużej Rodziny płacą za wstęp do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego połowę należnej kwoty wynikającej z cennika. Zniżka dotyczy wyłącznie zakupu jednorazowych biletów wstępu. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest posiadanie karty w momencie zakupu biletu.

 

6. Przy jednorazowym zakupie powyżej 100 biletów, możliwe jest uzyskanie zniżki od obowiązujących cen. Wysokość rabatów negocjowana jest indywidualnie. Zarząd Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi sp. z o.o. w uzasadnionych sytuacjach może wyrazić zgodę na bezpłatny wstęp lub udzielić zniżki od obowiązujących cen.

 

7. Imienny bilet roczny uprawnia do wejścia na teren Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. w organizacji wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość zwiedzającego.

 

PŁATNOŚCI:

1. W kasie biletowej - gotówką.

2. Biletomaty - gotówką i kartami płatniczymi

3. Płatność  przelewem - w terminie 14 dniowym od dnia wystawienia faktury możliwa jest jedynie za dostarczeniem w dniu wizyty do kasy zoo wypełnionego upoważnienia. Faktury wystawiane są w kasie biletowej (dla grup zorganizowanych: firm, szkół, przedszkoli, itp.)